kotisivukone

Email Me

SPRÅKPOLISEN

Samarbetet mellan "gatugatuverksamheten" och stadens translatorer är inte alldeles smidigt.
Jag har samlat exempel på konstnärliga friheter, som skyltmålarna tagit sig.
Sådana finns i synnerhet i svenskspråkiga texter, men det lyckas ibland också på finska.

Helsingfors

Gatuskyltar
Tilläggsskyltar
Hållplatsskyltar
Vägvisare
Lätt trafik
Friluftsvägar
Byggen m.m.

Vanda

Gatuskyltar
Tilläggsskyltar
Hållplatsskyltar
Vägvisare
Lätt trafik

Esbo och Grankulla

Gatuskyltar
Tilläggsskyltar
Hållplatsskyltar
Vägvisare
Lätt trafik
Byggen m.m.

Övriga kommuner

Listor

Gatuskyltar
Hållplatsskyltar

Suomeksi

Avigsidan